TEAM JEUGD & GEZIN

Teampagina Jeugd en Gezin Midden-Holland

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school.

Bel ons 085-2080687 of mail naar midden-holland-jg@impegno.nl

Locatieadres: Crabethpark 23-24

Dit team heeft het volgende zorgaanbod.

Individuele behandeling

impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (het vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen. Tijdens de uitgebreide intake-procedure bekijken we met u samen welke vorm van behandeling nodig is.

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ):
Psychologische hulp voor kinderen en jongeren met lichte tot matige psychische problemen. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling. Een psychiatrische diagnose is niet nodig.
 

Voor wie:
De zorg die impegno biedt in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor kinderen en jongeren die last hebben van psychische klachten die zij zelf niet kunnen oplossen. Voorbeelden hiervan zijn somberheid, (faal)angsten, moeilijkheden in het leggen van contacten, een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfbeeldproblematiek, spanningsklachten, omgaan met scheiding van ouders, onzekerheid, nachtmerries, piekeren of klachten die ontstaan zijn na een eenmalige ingrijpende levensgebeurtenis (zoals bijvoorbeeld pestervaringen, auto-ongeluk). 

Uw kind komt in aanmerking voor de Generalistische Basis GGZ als zijn/haar klachten nog niet al te lange tijd bestaan en hij/zij op de meeste levensgebieden redelijk kunt blijven functioneren (ondanks de klachten). Ook is het belangrijk dat uw kind gemotiveerd is om op een doelgerichte manier aan zijn/haar klachten te werken. De behandeling is kortdurend tot middellang, praktisch en gericht op het verminderen van psychische klachten en/of het anders leren omgaan met de problematiek. 

Hoe helpen wij u:
In het eerste gesprek brengen we samen met u en uw kind de klachten in kaart. Dit gesprek noemen we de intake. Mogelijk vragen we u ook enkele vragenlijsten in te vullen om een goed beeld te krijgen van de klacht(en) en zorgvraag van uw kind. Daarnaast bekijken we samen met u welk type behandeling het beste aansluit bij uw kind. Na de intake maken we een behandelplan. Hierin leggen we samen met u de afspraken vast over de duur en vorm van de behandeling. 

Duur van de behandeling:
De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de klachten, dit varieert van drie tot 18 gesprekken. 

 • De vorm van de behandeling:
  Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk binnen de Generalistische Basis-GGZ, onder andere:
  – Protocol: ‘Met PrOP los ik het op!’
  – Psycho-educatie gericht op ADHD/ Autisme/ Trauma
  – COMET, zelfbeeldtraining
  – Emotieregulatieproblemen
  – Problemen met plannen en organiseren
  – Enkelvoudige EMDR (eenmalige traumatische ervaring)
  – E-Health
  – Cognitieve gedragstherapie gericht op (faal)angst, somberheid, dwang of tics 

Individuele begeleiding  

Iedereen maakt zich weleens zorgen of heeft dingen die niet lukken. Dat is heel normaal. Het wordt pas vervelend wanneer je er te lang mee rond blijft lopen of wanneer het er voor zorgt dat je vastloopt thuis of op school. impegno biedt hiervoor jeugdbegeleiding en jeugdcoaching aan.

Jeugdbegeleiding:
Jeugdbegeleiding is laagdrempelige individuele, ambulante jeugdbegeleiding die zich richt op het vergroten van de praktische vaardigheden van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Jeugdbegeleiding heeft betrekking op de volgende leefgebieden: plannen en organiseren; psychisch functioneren; wonen; financiën; dagbesteding; zingeving; sociaal, praktisch en lichamelijk functioneren.

Jeugdcoaching:
Bij jeugdcoaching wordt een jeugdcoach gekoppeld aan het behandeltraject van een kind of de jeugdige (zowel Specialistische GGZ als Generalistische Basis GGZ) die samen de vaardigheden die in de behandeling worden aangeleerd, in de praktijk zal oefenen. Het doel van deze inzet is het beter laten beklijven van de geleerde vaardigheden, waardoor kinderen en jeugdigen eerder uit het behandeltraject kunnen uitstromen. Jeugdcoaching is altijd gekoppeld aan behandeling en verschilt daarin dus van jeugdbegeleiding, die ook losstaand kan worden ingezet.

Onze professionele en gedreven jeugdbegeleiders en jeugdcoaches kijken naar wat het kind of de jeugdige echt nodig heeft en gaan voor maatwerk!

Gezinscoaching

Gezinscoaching staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt op coachende wijze, ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen. De gezinscoaching vindt veelal bij het gezin thuis plaats.

Tijdens het gezinscoachingstraject richten we ons onder anderen op: 

 • Het krijgen van meer inzicht en grip op je kind (waarom gedraagt het kind zich zoals hij doet en hoe kun je dit beïnvloeden?) 
 • Het versterken van opvoedingsvaardigheden in relatie tot de psychische/psychiatrische problemen van je kind 
 • Het versterken van de samenwerking tussen ouders 
 • Het vergroten van de draagkracht (gevoel van onmacht en overbelasting af doen laten nemen) 
 • Omgangspatronen binnen het gezin in kaart brengen en bewerken 
 • Communicatie tussen de gezinsleden verbeteren (als gezin op een positieve manier met elkaar kunnen praten en conflicten kunnen oplossen) 
De duur van een traject is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en de omstandigheden.

Ouderschap bij scheiden 

Bij een scheiding kunnen de emoties, spanningen en conflicten hoog oplopen. Vaak lukt het ouders om goede afspraken te maken, maar soms komen ouders niet tot een oplossing en kan het gezin daarbij wat extra hulp gebruiken. De praktijk wijst uit dat kinderen in veel gevallen ongevraagd tussen ouders in komen te staan en zo de grootste verliezer zijn. Met ‘Ouderschap bij scheiden’ biedt impegno ondersteuning aan ouders die zorgen hebben over de negatieve invloed van een scheiding, of die samen vastlopen hoe het ouderschap vorm te geven tijdens en na de scheiding. Tijdens het traject van ‘Ouderschap bij scheiden’ kijken jullie als ouders gezamenlijk naar wat de beste manier is om jullie kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie. Jullie leren elkaar aan te spreken als collega-ouder, in plaats van als ex-partnerTijdens de gesprekken komen thema’s aan bod zoals: ‘wat is de gewenste situatie?’, ‘welke problemen komen jullie daarbij tegen?’ en ‘hoe stel je jezelf op naar de andere ouder van je kind?’. De procesbegeleider zet de kinderen en hun wensen daarbij steeds centraal.  
Ondanks het feit dat ouders meestal proberen om, in het belang van hun kind( eren), niet samen in een ruzie (conflict) te komen werkt dit soms anders. Kinderen voelen zich vaak niet gehoord. Zij worden niet (voldoende) betrokken in het proces, maar voelen wel alles mee. Tijdens het traject worden de kinderen in twee (individuele) gesprekken gehoord door een kindercoach die een terugkoppeling geeft.  
Indien er geen of moeizaam contact is met één van de ouders, kan middels begeleide omgang door impegno (in het vrijwillige kader) aan contactherstel gewerkt worden. 

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding, zal je binnen twee werkdagen worden gebeld voor het inplannen van de telefonische screening. Tijdens de screening zal met jou gekeken worden welke problemen je ervaart, waar je ondersteuning bij wilt en of impegno een passende partij is hierbij de helpen. Wanneer er plek is bij een behandelaar of gezinscoach, en als de beschikking bij impegno binnen is, zal er een intake op kantoor ingepland worden, waarna het traject van start kan gaan.

Samen met jou gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan door er samen over te praten en door te oefenen met nieuwe manieren. Wanneer duidelijk is wat jouw zorgen zijn en waar je krachten liggen bedenken we samen een plan hoe we ervoor zorgen dat je klachten verminderen en je je weer beter in je vel gaat voelen. We gaan ervan uit dat jij de expert bent over je eigen situatie en de oplossing niet ver weg is. Wij vinden het belangrijk om, in overleg met jou, de mensen die jou kunnen steunen te betrekken zodat wij onze hulp zo snel mogelijk kunnen afronden.

Alle rechten voorbehouden. impegno